Prava zaposlenog kome je nezakonito prestao radni odnos

RADNO PRAVO

Prava zaposlenog kome je nezakonito prestao radni odnos

Zaposleni kome je nezakonito prestao radni odnos, pored vraćanja na rad, ima pravo na naknadu štete u visini izgubljene zarade i drugih primanja koja mu pripadaju po zakonu, opštem aktu i ugovoru o radu.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)