Povreda prava na suđenje u razumnom roku

USTAVNO PRAVO

Povreda prava na suđenje u razumnom roku

Licu koje u preteženoj meri doprinese dužem trajanju postupka ne povređuje se pravo na suđenje u razumnom roku, niti to lice može potraživati naknadu nematerijalne štete na ime povrede tog prava.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)