Povreda nužnog naslednog dela

NASLEDNO PRAVO

Povreda nužnog naslednog dela

Pravo zahtevati redukciju ugovora o poklonu zbog povrede nužnog naslednog dela može se tražiti u roku od tri godine od smrti ostavioca. Kako je reč o zastarelosti tužbe, a ne potraživanja, to od činjenice da li je naslednik ovo pravo istakao u roku od tri godine od smrti ostavioca, zavisi i odluka suda o tome da li naslednika treba uputiti na parnicu radi utvrđenja povrede prava na nužni deo.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)