Posledice neispunjenja ugovora

OBLIGACIONO PRAVO

Posledice neispunjenja ugovora

U dvostranim ugovorima kad jedna strana ne ispuni svoju obavezu, druga strana može, ako nije što drugo određeno, zahtevati ispunjenje obaveza ili raskinuti ugovor prostom izjavom, ako raskid ugovora ne nastupa po samom zakonu, a u svakom slučaju ima pravo na naknadu štete.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)