Porodični zakon

SUDSKA PRAKSA BOSNE I HERCEGOVINE

Porodični zakon

Postoji kršenje prava na pravično suđenje iz člana II/3e) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. stav 1. Evropske konvencije kada su nadležni sudovi arbitrarno primijenili odredbe čl. 12. i 54. Zakona o parničnom postupku Federacije BiH u apelantkinjinom slučaju tumačeći da se utvrđivanje da li postoji vanbračna zajednica smatra utvrđivanjem činjenice a ne pravnog odnosa, budući da niti jedna zakonska odredba ne upućuje na ovakvo tumačenje, već da, naprotiv, iz odredbi čl. 2, 213, 230. do 234, 263. i 380. Porodičnog zakona proizlazi da se radi o pravnom odnosu.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)