Osporavanje punovažnosti kolektivnog ugovora

SUDSKA PRAKSA CRNE GORE

Osporavanje punovažnosti kolektivnog ugovora

Zaposleni ne može tražiti ništavost kolektivnog ugovora, jer takav način pravne zaštite i osporavanja punovažnosti kolektivnog ugovora nije predviđen Zakonom o radu ni kolektivnim ugovorom.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)