Ograničenje prava svojine

USTAVNO PRAVO

Ograničenje prava svojine

Do ograničenja prava svojine koje ne predstavlja povredu prava na imovinu, može doći samo u slučaju da su kumulativno ispunjeni sledeći uslovi: da je zasnovano na zakonu; da ima legitiman cilj u opštem/javnom interesu i da je postignuta pravična ravnoteža između opšteg/javnog interesa i zahteva za zaštitu interesa pojedinca.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)