Odlaganje izvršenja konačnog upravnog akta

UPRAVNO PRAVO

Odlaganje izvršenja konačnog upravnog akta

Upravni sud može, po zahtevu tužioca, odložiti izvršenje konačnog upravnog akta kojim je meritorno odlučeno u upravnoj stvari, do donošenja sudske odluke, ako bi izvršenje nanelo tužiocu štetu koja bi se teško mogla nadoknaditi, a odlaganje nije protivno javnom interesu, niti bi se odlaganjem nanela veća ili nenadoknadiva šteta protivnoj stranci, odnosno zainteresovanom licu.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)