Odbacivanje neuredne žalbe

UPRAVNO PRAVO

Odbacivanje neuredne žalbe

Kada žalba sadrži nedostatke koji sprečavaju rad Upravnog suda, a podnosilac žalbe ne postupi po nalogu Upravnog suda da otkloni nedostatke žalbe, na taj način što će urediti žalbu u smislu člana 22. Zakona o upravnim sporovima, Upravni sud će žalbu kao neurednu odbaciti.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)