Obrazloženje presude

SUDSKA PRAKSA BOSNE I HERCEGOVINE

Obrazloženje presude

Nema kršenja prava na pravično suđenje iz člana II/3e) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. st. 1, 2. i 3. tačka d) Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda kada su redovni sudovi nedvosmisleno i potpuno jasno obrazložili način prikupljanja dokaza protiv apelanta i kada je osuđujuća presuda protiv apelanta, osim dokaza proizašlih iz istražnih radnji, utemeljena na brojnim drugim dokazima optužbe, odbrane i dokaza suda, koji su analizirani i ocijenjeni pojedinačno, međusobno i zajedno. Iz tih dokaza je nesumnjivo proistekao zaključak o krivičnopravnoj odgovornosti apelanta, uz obrazloženja koja ni po čemu ne izgledaju proizvoljno i koja zadovoljavaju standarde Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)