Naknada za izuzetu nepokretnost

STVARNO PRAVO

Naknada za izuzetu nepokretnost

Kada je nalazom veštaka utvrđeno da predmetna parcela na terenu predstavlja gradsku ulicu sa pratećom infrastrukturom, javno preduzeće, koje upravlja gradskim putevima i ulicama, je u obavezi da tužiocu isplati naknadu za izuzetu nepokretnost.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)