Naknada za eksproprisano zemljište

STVARNO PRAVO

Naknada za eksproprisano zemljište

Naknada za eksproprisano poljoprivredno zemljište i građevinsko zemljište određuje se u novcu prema tržišnoj ceni takvog zemljišta ako zakonom nije drukčije propisano, a procenu tržišne cene vrši organ nadležan za utvrđivanje poreza na prenos apsolutnih prava na nepokretnostima. Sud mora od organa koji utvrđuje porez na apsolutna prava na nepokretnostima da zatraži podatak o tržišnoj vrednosti takvog zemljišta, međutim, u postupku pred sudom taj podatak može se osporavati, pobijanjem svim dokaznim sredstvima uključujući i veštačenje.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)