Nadležnost Upravnog suda

PROCESNO PRAVO

Nadležnost Upravnog suda

Donošenjem Zakona o izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju (“Sl. glasnik RS”, br. 57/11) prestala je mogućnost vođenja parničnog postupka protiv konačnog akta Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja, jer je predviđena nadležnost Upravnog suda.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)