Mirovanje prava i obaveza koje se stiču na radu i po osnovu rada

RADNO PRAVO

Mirovanje prava i obaveza koje se stiču na radu i po osnovu rada

Zaposlenom miruju prava i obaveze koje se stiču na radu i po osnovu rada ako odsustvuje sa rada pored ostalog i zbog izbora, odnosno imenovanja na funkciju u državnom organu, sindikatu, političkoj organizaciji ili drugoj javnoj funkciji čije vršenje zahteva da privremeno prestane sa radom kod poslodavca.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)