Lišenje slobode na osnovu pravnosnažne sudske presude

SUDSKA PRAKSA BOSNE I HERCEGOVINE

Lišenje slobode na osnovu pravnosnažne sudske presude

Nije povrijeđeno pravo na ličnu slobodu i bezbjednost iz člana II/3d) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 5. stav 1a Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, jer je apelant lišen slobode na osnovu pravnosnažne sudske presude kojom mu je izrečena kazna zatvora.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)