IZVRŠENJE ODLUKA DONETIH U VANPARNIČNOM POSTUPKU I JAVNOBELEŽNIČKIH ISPRAVA

OGLEDI

IZVRŠNO PRAVO

UDK: 347.952
347.961
COBISS.SR-ID 43849737

IZVRŠENJE ODLUKA DONETIH U VANPARNIČNOM POSTUPKU I JAVNOBELEŽNIČKIH ISPRAVA
* Prof. dr Milena Trgovčević Prokić, profesor Pravnog fakulteta Union u Beogradu.

Rezime: Odnos između vanparničnih postupaka i postupka izvršenja i postupka obezbeđenja uglavnom nije bio predmet teorijske analize u domaćoj literaturi građanskog procesnog prava iako se ove dve grane građanskog sudskog postupka, kao delovi pravnog sistema, po prirodi stvari, nalaze u određenom odnosu. S obzirom na to da su postupak izvršenja i postupak obezbeđenja samostalne pravne celine, bez obzira što su regulisani istim zakonskim tekstom, njihov odnos prema vanparničnim postupcima mora da se posmatra i analizira posebno.
Vanparnično procesno pravo ne predstavlja, zbog svoje specifične pravne prirode i funkcije u domenu građanskopravne zaštite, izvor izvršnog procesnog prava čija bi se pravila shodno primenjivala u sudskom postupku izvršenja, za razliku od parničnog postupka koji predstavlja osnovni, opšti i redovni metod građanskopravne zaštite.

Ključne reči: vanparnični postupak, odnos postupka izvršenja i vanparničnih postupaka, odnos postupka obezbeđenja i vanparničnih postupaka, izvršne isprave, mere obezbeđenja.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)