Državljanstvo i radni status stranog državljanina i pitanje odluke o kazni

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Državljanstvo i radni status stranog državljanina i pitanje odluke o kazni

Izrečena krivična sankcija treba biti srazmerna stepenu krivice okr. za učinjeno krivično delo i njome treba da se ostvare ciljevi specijalne i generalne prevencije.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)