Članstvo u lovačkom udruženju

USTAVNO PRAVO

Članstvo u lovačkom udruženju

Statutom lovačkog udruženja može se propisati da je posedovanje oružnog lista za lovačko oružje uslov za članstvo u lovačkom udruženju.

I z o b r a z l o ž e n j a:
Razmatrajući osporenu odredbu člana 56. Statuta Lovačkog udruženja u smislu navoda i razloga podnosioca inicijative, Ustavni sud je pošao od odredbe člana 19. stav 1. Zakona o udruženjima (“Sl. glasnik RS”, br. 51/09 i 99/11), kojom je predviđeno da svako lice može pod jednakim uslovima utvrđenim statutom da postane član udruženja, pa je utvrdio da je posedovanje oružnog lista za lovačko oružje za punoletna lica, pre svega, uslov za članstvo u lovačkom udruženju, koji je predviđen Statutom na jednak način za sva lica koja žele da postanu članovi ovog lovačkog udruženja, što je saglasno navedenoj odredbi člana 19. stav 1. Zakona. Pri tome, Sud je imao u vidu da su uslovi i način učlanjivanja i prestanka članstva jedno od pitanja koja se, prema odredbi člana 12. stav 4. Zakona, obavezno uređuju Statutom. Osim toga, Sud smatra da je posedovanje oružnog lista za lovačko oružje razuman i opravdan zahtev, s obzirom na prirodu i aktivnosti lovačkog udruženja, koje podrazumevaju upotrebu lovačkog oružja, pa se stoga, po nalaženju Ustavnog suda, propisivanjem ovog uslova ne može dovesti u pitanje sloboda političkog, sindikalnog i svakog drugog udruživanja i pravo da se ostane izvan svakog udruženja iz člana 55. stav 1. Ustava.

(Rešenje Ustavnog suda Srbije, U-br. 314/13 od 3. VII 2014)