Category Archives for "02"

Privremena mera i ishod parničnog postupka

PROCESNO PRAVO

Privremena mera i ishod parničnog postupka

Odlučivanjem o predlogu za određivanje privremene mere ne prejudicira se ishod parničnog postupka. Sud mora da ceni da li je poverilac na osnovu činjenica iznetih u tužbi i priloženih dokaza učinio verovatnim svoje nenovčano potraživanje, s tim da se sud prilikom odluke o predlogu ne bavi utvrđivanjem činjenica, već isključivo ocenjivanjem iznetih dokaza u pravcu ispunjenosti uslova za određivanje predložene privremene mere, kako bi se utvrdilo da je poverilac učinio verovatnim svoje nenovčano potraživanje.

Ponavljanje postupka zbog postojanja novih činjenica ili novih dokaza

PROCESNO PRAVO

Ponavljanje postupka zbog postojanja novih činjenica ili novih dokaza

Za ponavljanje postupka zbog postojanja novih činjenica ili novih dokaza potrebno je da se radi o novim činjenicama ili novim dokazima za koje stranka nije znala do donošenja pravnosnažne sudske odluke, ali su te činjenice i dokazi postojali, samo nisu bili poznati stranci, pa ih nije mogla upotrebiti.

1 2 3 10