Category Archives for "12"

Zaštita prava na fizički integritet pacijenta – Erdinč Kurt i drugi protiv Turske

EVROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA

Zaštita prava na fizički integritet pacijenta

Erdinč Kurt i drugi protiv Turske

(Predstavka 50772/11)

Aplikanti su Erdinč Kurt, Nursen Kurt i njihova kćerka, Duru Kurt, svi turski državljani. Duru Kurt je prošla kroz dve visokorizične hirurške operacije koje su na nju ostavile ozbiljne neurološke posledice.
Duru je 2004. godine počela sa lečenjem srčanih problema u dečijoj bolnici Sami Ulus. Doktori su odlučili da je operišu i njen otac je potpisao obrazac za pristanak u kojem su predstavljeni potencijalni rizici.

Imovinska prava vanbračnog deteta i zabrana diskriminacije – Micinger protiv Nemačke

EVROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA

Imovinska prava vanbračnog deteta i zabrana diskriminacije

Micinger protiv Nemačke

(Predstavka 29762/10)

Aplikantkinja je Gertraud Micinger. Predmet se odnosi na njenu pritužbu da nije mogla da ostvari nasledna prava nakon smrti svog oca 2009. godine, jer je rođena van braka. Naime, prema tada važećem zakonodavstvu, deca rođena van braka pre 1. jula 1949. godine bila su isključena iz bilo kojeg zakonskog prava na nasleđivanje i prava na novčanu naknadu.