Zaštita prava na fizički integritet pacijenta – Erdinč Kurt i drugi protiv Turske

EVROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA

Zaštita prava na fizički integritet pacijenta

Erdinč Kurt i drugi protiv Turske

(Predstavka 50772/11)

Aplikanti su Erdinč Kurt, Nursen Kurt i njihova kćerka, Duru Kurt, svi turski državljani. Duru Kurt je prošla kroz dve visokorizične hirurške operacije koje su na nju ostavile ozbiljne neurološke posledice.
Duru je 2004. godine počela sa lečenjem srčanih problema u dečijoj bolnici Sami Ulus. Doktori su odlučili da je operišu i njen otac je potpisao obrazac za pristanak u kojem su predstavljeni potencijalni rizici.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)