Imovinska prava vanbračnog deteta i zabrana diskriminacije – Micinger protiv Nemačke

EVROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA

Imovinska prava vanbračnog deteta i zabrana diskriminacije

Micinger protiv Nemačke

(Predstavka 29762/10)

Aplikantkinja je Gertraud Micinger. Predmet se odnosi na njenu pritužbu da nije mogla da ostvari nasledna prava nakon smrti svog oca 2009. godine, jer je rođena van braka. Naime, prema tada važećem zakonodavstvu, deca rođena van braka pre 1. jula 1949. godine bila su isključena iz bilo kojeg zakonskog prava na nasleđivanje i prava na novčanu naknadu.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)