Category Archives for "11"

Prijem u crnogorsko državljanstvo po osnovu bračne zajednice sa crnogorskim državljaninom

SUDSKA PRAKSA CRNE GORE

Prijem u crnogorsko državljanstvo po osnovu bračne zajednice sa crnogorskim državljaninom

Lice koje je u braku sa crnogorskim državljaninom najmanje tri godine i zakonito i neprekidno boravi u Crnoj Gori najmanje pet godina prije podnošenja zahtjeva za prijem u crnogorsko državljanstvo, može steći crnogorsko državljanstvo prijemom.

Posebna radnopravna zaštita pri otkazu ugovora o radu

SUDSKA PRAKSA CRNE GORE

Posebna radnopravna zaštita pri otkazu ugovora o radu

Poslodavac ne može raskinuti ugovor o radu sa roditeljem koji radi polovinu radnog vremena zbog njege djeteta s težim smetnjama u razvoju, samohranim roditeljem koji ima dijete do sedam godina života, ili dijete sa teškim invaliditetom, kao ni sa licem koje koristi neko od navedenih prava.

X

Zaboravili ste lozinku?

Pridružite nam se

Promeni lozinku
Unesite adresu vaše elektronske pošte. Tamo ćemo vam poslati novu lozinku.