Posebna radnopravna zaštita pri otkazu ugovora o radu

SUDSKA PRAKSA CRNE GORE

Posebna radnopravna zaštita pri otkazu ugovora o radu

Poslodavac ne može raskinuti ugovor o radu sa roditeljem koji radi polovinu radnog vremena zbog njege djeteta s težim smetnjama u razvoju, samohranim roditeljem koji ima dijete do sedam godina života, ili dijete sa teškim invaliditetom, kao ni sa licem koje koristi neko od navedenih prava.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)