Category Archives for "11"

Poštovanje privatnog života – Trabaho Rueda protiv Španije

EVROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA

Poštovanje privatnog života

Trabaho Rueda protiv Španije

(Predstavka 32600/12)

Aplikant je Karlos Trabaho Rueda, španski državljanin. Predmet se odnosi na oduzimanje aplikantovog računara jer je sadržavao dečiju pornografiju.
Aplikant je 17. decembra 2007. godine doneo računar na servis u computer shop kako bi se zamenio disk za odlaganje podataka. Tehničar je zamenio disk i testirao ga otvaranjem određenog broja datoteka, nakon čega je primetio da sadrže materijal sa dečijom pornografijom. Tehničar je 18. decembra 2007. godine prijavio navedene činjenice vlastima i predao računar policiji, koja je pregledala njegov sadržaj i prosledila ga stručnjacima policije. Istražni sudija je zatim obavešten o toku policijske istrage.

Zaštita najboljeg interesa deteta – Cvetković protiv Srbije

EVROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA

Zaštita najboljeg interesa deteta

Cvetković protiv Srbije

(Predstavka 42707/10)

Aplikantkinja je u februaru 1999. godine rodila kćerku A. C. Godinu dana kasnije, udala se za V. C. kćerkinog biološkog oca. V. C. je u februaru 2005. godine kod Opštinskog suda u Nišu podneo zahtev za razvod braka, starateljstvo nad A. C. i izdržavanje deteta.

X

Zaboravili ste lozinku?

Pridružite nam se

Promeni lozinku
Unesite adresu vaše elektronske pošte. Tamo ćemo vam poslati novu lozinku.