Poštovanje privatnog života – Trabaho Rueda protiv Španije

EVROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA

Poštovanje privatnog života

Trabaho Rueda protiv Španije

(Predstavka 32600/12)

Aplikant je Karlos Trabaho Rueda, španski državljanin. Predmet se odnosi na oduzimanje aplikantovog računara jer je sadržavao dečiju pornografiju.
Aplikant je 17. decembra 2007. godine doneo računar na servis u computer shop kako bi se zamenio disk za odlaganje podataka. Tehničar je zamenio disk i testirao ga otvaranjem određenog broja datoteka, nakon čega je primetio da sadrže materijal sa dečijom pornografijom. Tehničar je 18. decembra 2007. godine prijavio navedene činjenice vlastima i predao računar policiji, koja je pregledala njegov sadržaj i prosledila ga stručnjacima policije. Istražni sudija je zatim obavešten o toku policijske istrage.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)