Category Archives for "10"

Povreda prava na imovinu – Messana protiv Italije

EVROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA

Povreda prava na imovinu

Messana protiv Italije

(predstavka br. 26128/04)

Aplikanti su Calogero Messana, Rosa Messana i Giuseppa Messana, državljani Italije koji žive u Kaltaniseti (Italija).
Predmet se odnosi na žalbe aplikanata o eksproprijaciji njihovog zemljišta za izgradnju stambenih objekata (HLM).
Opštinsko veće je donelo odluku i odobrilo hitno zauzimanje 3.690 kvadratnih metara parcele – građevinskog zemljišta koje je u vlasništvu aplikanata, na pet godina, kako bi se izgradili stambeni objekti sa jeftinom najamninom. Zemlja je okupirana 16. jula 1980. godine.
Aplikanti su podneli tužbu za naknadu štete, tvrdeći da su građevinski radovi nepovratno izmenili njihovu zemlju, bez odluke o eksproprijaciji ili naknadi bilo koje vrste.

Prekršena prava demonstranata – Identoba i drugi protiv Gruzije

EVROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA

Prekršena prava demonstranata

Identoba i drugi protiv Gruzije

(predstavka br. 73235/12)

Slučaj se ticao članova gruzijske nevladine organizacije osnovane radi zaštite prava LGBT osoba. Oni su organizovali mirne demonstracije kojima su obeležili Međunarodni dan borbe protiv homofobije, a kojima je prisustvovalo oko 30 ljudi. Tokom ovog događaja, demonstranti su vređani, prećeno im je i napadale su ih veće grupe protivnika demonstracija koji su bili pripadnici dve verske grupe. Oni su uzvikivali uvrede na račun demonstranata, nazivajući ih, između ostalog, “perverznjacima” i “grešnicima”, blokirali su im prolaz i napali ih, nanoseći trojici demonstranata povrede.