Povreda prava na imovinu – Messana protiv Italije

EVROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA

Povreda prava na imovinu

Messana protiv Italije

(predstavka br. 26128/04)

Aplikanti su Calogero Messana, Rosa Messana i Giuseppa Messana, državljani Italije koji žive u Kaltaniseti (Italija).
Predmet se odnosi na žalbe aplikanata o eksproprijaciji njihovog zemljišta za izgradnju stambenih objekata (HLM).
Opštinsko veće je donelo odluku i odobrilo hitno zauzimanje 3.690 kvadratnih metara parcele – građevinskog zemljišta koje je u vlasništvu aplikanata, na pet godina, kako bi se izgradili stambeni objekti sa jeftinom najamninom. Zemlja je okupirana 16. jula 1980. godine.
Aplikanti su podneli tužbu za naknadu štete, tvrdeći da su građevinski radovi nepovratno izmenili njihovu zemlju, bez odluke o eksproprijaciji ili naknadi bilo koje vrste.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)