Zaštita manjina i prava na samoidentifikaciju – Presuda Velikog veća Mola Sali protiv Grčke

Zaštita manjina i prava na samoidentifikaciju

Presuda Velikog veća Mola Sali protiv Grčke

(Predstavka br. 20452/14)

Aplikantkinja je Hatidže Mola Sali, grčka državljanka.
Nakon smrti svoga supruga, aplikantkinja je nasledila celo imanje svoga supruga na osnovu testamenta koji je sastavio njen suprug kod javnog beležnika. Nakon toga, dve sestre pokojnika osporile su valjanost testamenta, tvrdeći da je njihov brat pripadao muslimanskoj zajednici u Trakiji i da je svako pitanje koje se odnosi na nasledstvo u toj zajednici podložno islamskom pravu i nadležnosti muftije, a ne odredbama grčkog građanskog zakonika. Posebno su se pozvale na Sporazum iz Sevra iz 1920. i Lozanski sporazum iz 1923. koji su predviđali primenu muslimanskih običaja i islamskog verskog zakona na grčke državljane muslimanske vere.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)