ZAHTEV ZA OTKLANJANJE NEPRAVILNOSTI

OGLEDI

IZVRŠNO PRAVO

UDK: 347.952(497.11)
COBISS.SR-ID 55771913

ZAHTEV ZA OTKLANJANJE NEPRAVILNOSTI
* Zoran Rogić, sudija Višeg suda u Beogradu.

Rezime: Zahtev za otklanjanje nepravilnosti predstavlja važno pravno sredstvo u zaštiti prava i interesa stranaka i učesnika u postupku izvršenja i obezbeđenja i svakako da se davanjem mogućnosti izjavljivanja istog ostvaruje jednak položaj stranaka i učesnika u postupku koji sprovodi sud, odnosno javni izvršitelj. U dosadašnjoj praksi čini se da se najveći broj nepravilnosti iskazao u predmetima koji se odnose na razne vrste činjenja, u predmetima iseljenja i ispražnjenja nepokretnosti, kao i u predmetima prodaje nepokretnosti, gde su donošena pravnosnažna rešenja kojim su utvrđene određene nepravilnosti prilikom sprovođenja izvršenja i nalagano otklanjanje istih.

Ključne reči: postupak izvršenja i obezbeđenja, otklanjanje nepravilnosti.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)