Vebinar: Troškovi upravnog postupka i upravnog spora

Predavač:
Ruža Urošević, sudija Upravnog suda u penziji

TROŠKOVI UPRAVNOG POSTUPKA

 • Vrste troškova upravnog postupka
 • Ko snosi troškove postupka?
 • Troškovi prvostepenog postupka
 • Troškovi drugostepenog postupka
 • Ko prethodno snosi troškove postupka?
 • Predujam troškova
 • Ko odlučuje o troškovima postupka?
 • Ko ima pravo na naknadu troškova i  pravo na nagradu?
 • Oslobađanje  plaćanja troškova
 • Troškovi zastupanja stranke od strane punomoćnika

TROŠKOVI UPRAVNOG SPORA

 • Troškovi tužioca u upravnom sporu
 • Troškovi tužioca u upravnom sporu
 • Troškovi tuženog organa
 • Troškovi zainteresovanog lica
 • Zastupanje više stranaka u upravnom sporu
 • Vrste troškova u upravnom sporu
 • Uslovi za priznavanje troškova
 • Naknada troškova po tužbi zbog ćutanja uprave
 • Odstupanja od pravila o naknadi troškova

Održavanja vebinara:

-  online putem Zoom aplikacije
- 21. april 2021. od 10h do 14h
Okvirna satnica:
10.00 - 11.30 - predavanje
11.30 - 12.00 - pauza
12.00 - 13.30 - predavanje
13.30 - 14.00 - pitanja i odgovori

Cena kotizacije je 4.990,00 + PDV.
*Za prisustvovanje većeg broja učesnika (više od dva) iz jedne ustanove/preduzeća odobravamo popust 10%.
*Pretplatnicima časopisa odobravamo popust 20% po broju pretplata.
*Učesnicima prethodnih savetovanja odobravamo popust 10%.
Napomena: Popusti se ne mogu sabirati.
Mole se učesnici da blagovremeno (pre održavanja vebinara) dostave svoja pitanja za predavača.