Vebinar: Mobing - zakon i praksa

Predavač:
Olga Vučković Kićanović, akreditovani trener i posrednik pri Ministarstvu pravde, licencirani predavač  u Nacionalnoj akademiji,  autor Komentara Zakona o sprečavanju zlostavljanja na radu (Socijalno-ekonomski savet 2011, 2015).

Cilj obuke:

  • Praktični odgovori i smernice
    u vezi primene Zakona o sprečavanju zlostavljanja na radu, uz poseban  osvrt na situaciju izazvanu pandemijom, a sve na primerima iz prakse.
  • Osposobljavanje učesnika
    za interno rešavanje spora i sticanje ključnih veština posredovanja.

ZAKON O SPREČAVANJU ZLOSTAVLJANJA NA RADU U PRAKSI

> Prava, obaveze i odgovornosti poslodavca i zaposlenih koje  proističu iz ZSZR
> Razgraničavanje mobinga od kršenja drugih prava, lične preosetljivosti i organizacionih propusta
> Manipulacija mobingom - utvrđivanje i sankcionisanje zloupotrebe prava na zaštitu
> Mobing u koroni: rad od kuće i „multitasking“ – kako zaštiti interes poslodavca, a ne ugroziti prava zaposlenih
> Motivi mobinga, mentalni sklop mobera i žtrve, kako se od mete postaje žrtva
> Oprobani mehanizmi prevencije mobinga i harmonizacije odnosa – primeri dobre prakse

PROCESUIRANJE MOBINGA
Interni postupak – zakonska obaveza i procesni uslov za tužbu

> Pokretanje, tok okončanje, pravno dejstvo
> Sporazum – sadržaj, formulisanje, praćenje primene / primeri iz prakse
> Obustava -  razlozi i pravne posledice / primeri iz prakse
> Utvrđivanje i sankcionisanje  zloupotrebe orava na zaštitu u disciplinskom postupku  / primeri iz prakse

PROCESUIRANJE MOBINGA - Sudski postupak – tužbeni zahtevi i sudska praksa

 > Privremene mere i pravo i uslovi za odbijanje rada uz zaradu
> Prebacivanje tereta dokazivanja na sa tužioca na tuženoga / izazovi, zakon i praksa
> Šta mobing čini “verovatnim”, a čime se “verovatnoća” osporava / primeri iz prakse

MINI OBUKA UČESNIKA ZA USPEŠNO SPROVOĐENJE POSREDOVANJA

> Značaj i uloga posrednika – ovlašćenja, prava i ograničenja u postupku
> Faze i tok posredovanja / hodogram po sesijama
> Ključne emocionalne i socijalne  veštine posrednika na primerima dobre prakse
> Formulisanje sporazuma i obustave
> Mapiranje izvora problema i preporuka poslodavcu

Održavanja vebinara:

- online putem Zoom aplikacije
- 14. april 2021. od 10h do 14h
Okvirna satnica:
10.00 - 11.30 - predavanje
11.30 - 12.00 - pauza
12.00 - 13.30 - predavanje
13.30 - 14.00 - pitanja i odgovori

Cena kotizacije je 4.990,00 + PDV.
*Za prisustvovanje većeg broja učesnika (više od dva) iz jedne ustanove/preduzeća odobravamo popust 10%.
*Pretplatnicima časopisa odobravamo popust 20% po broju pretplata.
*Učesnicima prethodnih savetovanja odobravamo popust 10%.
Napomena: Popusti se ne mogu sabirati.
Mole se učesnici da blagovremeno (pre održavanja vebinara) dostave svoja pitanja za predavača.