Uslovi za korišćenje prethodnog poreza

UPRAVNO PRAVO

Uslovi za korišćenje prethodnog poreza

Teret dokazivanja o ispunjenosti uslova za korišćenje prethodnog poreza shodno odredbi člana 51. stav 1. tačka 2. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, je na poreskom obvezniku koji koristi prethodni porez, zbog čega je on dužan da obezbedi dokaze o ispunjenju svih zakonom propisanih uslova.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)