Uračunavanje naknade po osnovu kolektivnog osiguranja u naknadu štete zbog povrede na radu

RADNO PRAVO

Uračunavanje naknade po osnovu kolektivnog osiguranja u naknadu štete zbog povrede na radu

Zaposleni nema pravo na naknadu štete od poslodavca zbog povrede na radu u delu u kome je ostvario naknadu po osnovu kolektivnog osiguranja od posledica nesrećnog slučaja.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)