Ukidanje konačnog rešenja po osnovu službenog nadzora

UPRAVNO PRAVO

Ukidanje konačnog rešenja po osnovu službenog nadzora

Konačno rešenje može se ukinuti po osnovu službenog nadzora samo na osnovu činjeničnog stanja koje je utvrđeno u ranijem postupku, a na kome je zasnovano rešenje koje se ukida.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)