Tradicionalna jesenja savetovanja u ponovo Vrnjačkoj Banji! Oktobar 2021

Zepter hotel Vrnjačka Banja

19 - 22. 10. 2021.
Zepter hotel Vrnjačka Banja

GRAĐANSKI PROCESNI ZAKONI U PRAKSI

19 - 20. 10. 2021.

* Nužnost izmena ZPP
- Dr Dragiša Slijepčević, sudija Vrhovnog kasacionog suda
* Sporno pravno pitanje
- Branko Stanić, sudija Vrhovnog kasacionog suda
* Presuda
- Irena Trifunović Radulović, sudija Apelacionog suda u Beogradu
* Spor male vrednosti
- Vladimir Vrhovšek, sudija Višeg suda u Beogradu
* Teret dokazivanja
- Doc. dr Vladimir Crnjanski, Pravni fakultet Univerziteta Union
* Šta još treba menjati u ZPP
- Predrag Trifunović, sudija Vrhovnog kasacionog suda u penziji

21. 10. 2021.

* Problemi u sprovođenju izvršenja
- Mladen Pecelj, javni izvršitelj
* Zaštita trećih lica u postupku izvršenja
- Dr Vujadin Masnikosa, javni izvršitelj, zamenik predsednika Komore javnih izvršitelja RS
* Nepravilnosti u sprovođenju izvršenja
- Zoran Rogić, sudija Višeg suda u Beogradu
* Ovlašćenja organa starateljstva u parničnom i izvršnom postupku
- Prof. dr Nebojša Šarkić, Pravni fakultet Univerziteta Union
* Izvršenje odluka prekršajnih sudova
- Dr Mirjana Martić, sudija Prekršajnog suda u Beogradu

22. 10. 2021.

* Odnos suda i arbitraže u sudskoj praksi i zako- nodavstvu Srbije
- Prof. dr Dragor Hiber, profesor Pravnog fakulteta u Beogradu u penziji
* Sporna pitanja iz nadležnosti javnih beležnika
- Mr Gordana Jovanović, javni beležnik
* Izvršenja odluka privrednih sudova i privre- mene mere
- Mladen Nikolić, sudija Privrednog apelacionog suda
* Šta je novo u vanparničnom i javnobeležničkom postupku
- Prof. dr Milena Trgovčević Prokić, Pravni fakultet Univerziteta Union