Tradicionalna jesenja savetovanja u ponovo Vrnjačkoj Banji! Novembar 2022

Zepter hotel Vrnjačka Banja

1 - 4. 11. 2022.
Zepter hotel Vrnjačka Banja

AKTUELNI PROBLEMI U SUDSKOJ PRAKSI U UPRAVNOM, RADNOM, PROCESNOM I PORODIČNOM PRAVU

1. 11. 2022.

* Evropski standardi u presudama Upravnog suda
– Katarina Manojlović Andrić, sudija Vrhovnog kasacionog suda
* Aktuelni problemi u sudskoj praksi Upravnog suda
– Stevo Đuranović, sudija Upravnog suda
* Postupak upisa u katastar nepokretnosti i žalba
– Ruža Urošević sudija Upravnog suda u penziji
* Odbacivanje tužbe u upravnom sporu
– Željko Škorić, sudija Upravnog suda

2. 11. 2022.

* Novine u statusno organizacionim zakonima
- Dragana Boljević, sudija Vrhovnog kasacionog suda
* Zaštita javnog interesa – javna svojina
– Branko Stanić, sudija Vrhovnog kasacionog suda
* Troškovi u upravnom, parničnom i krivičnom postupku
– Nadežda Vidić, sudija Apelacionog suda u Kragujevcu
* Novčana kazna u postupku izvršenja i obezbeđenja
- Mladen Nikolić, sudija Privrednog apelacionog suda

3. 11. 2022.

* Neka sporna pitanja u aktuelnoj radno-pravnoj praksi
– Predrag Trifunović, sudija Vrhovnog kasacionog suda u penziji
* Radno-pravni položaj državnih službenika
– Nikola Kitarović, sudija Upravnog suda
* Nematerijalna šteta u sporovima iz radnog odnosa
– Biserka Živanović, sudija Vrhovnog kasacionog suda
* Kolektivni ugovori
- Persida Jovanović, sudija Apelacionog suda u Beogradu u penziji
* Rad na crno
- Saša Perišić, Inspektorat za rad, pomoćnik direktora

4. 11. 2022.

* Utvrđivanje “najboljeg” interesa deteta
– Prof. dr Nebojša Šarkić, Pravni fakultet Univerziteta Union
* Izdržavanje i regres
– Spomenka Zarić, sudija Vrhovnog kasacionog suda
* Sličnosti i razlike postupaka lišenja poslovne sposobnosti i produženja roditeljskog prava
- Prof. dr Milena Trgovčević Prokić, Pravni fakultet Univerziteta Union