Aktuelna savetovanja

I savetovanje - Problemi u sadržini radnopravnih propisa
i njihovoj primeni

Vreme održavanja:
8 - 10. maj 2019,
hotel Tulip Inn Putnik, Beograd
Palmira Toljatija 9, Novi Beograd

Savetovanje je održano.

II savetovanje - Upravni postupak
i upravni spor iz ugla
sudske prakse

Vreme održavanja:
20 - 22. maj 2019,
hotel Tulip Inn Putnik, Beograd
Palmira Toljatija 9, Novi Beograd

06
dana
20
sati
57
minuta
43
sekundi

Teme savetovanja:

I savetovanje
(8 - 10. maj 2019. godine, hotel Tulip Inn Putnik, Beograd)
Problemi u sadržini radnopravnih propisa i njihovoj primeni

* Opšti i posebni propisi o radu i statusni problemi službenika, nameštenika i funkcionera
- Prof. dr Zoran Ivošević

* Problemi u primeni opštih propisa o: zasnivanju radnog odnosa, zaključenju i izmeni ugovora o radu, radu na neodređeno i određeno vreme i vrstama radnog odnosa

- Milan Ivošević, advokat

* Problemi u primeni opštih propisa o: zaštiti na radu, zaradama, naknadama zaradi i drugim primanjima, kao i naknadi štete prouzrokovane na radu
-Biserka Živanović, sudija Vrhovnog kasacionog suda

* Problemi u primeni propisa o preobražaju: rada na određeno u rad na neodređeno vreme; rada van radnog odnosa u rad u radnom odnosu; rada nameštenika u rad službenika
- Prof. dr Zoran Ivošević

* Problemi o primeni opštih propisa o: radnom vremenu, odmorima, odsustvima i položaja zaposlenih u slučaju promene poslodavca
- Milan Ivošević, advokat

* Problemi u primeni opštih propisa o: disciplinskoj odgovornosti, udaljenju sa rada, prestanku radnog odnosa i pravnim posledicama nezakonitog prestanka rada
- Prof. dr Zoran Ivošević

* Rešavanje problema putem mišljenja Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
- Bojana Stanić, državni sekretar, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

* Problemi u primeni propisa o rešavanju radnih sporova pred sudovima opšte nadležnosti
- Biserka Živanović, sudija Vrhovnog kasacionog suda

* Odlučivanje žalbenih komisija kao kolektivnih organa
- Ruža Urošević, sudija Upravnog suda

* Da li bi Upravni sud, pored poništavanja rešenja o prestanku radnog odnosa, mogao odlučivati i o vraćanju službenika na rad i naknadi štete zbog izostalih primanja?
- Dr Vesna Bilbija, viši savetnik u Upravnom sudu

II savetovanje
(20 - 22. maj 2019. godine, hotel Tulip Inn Putnik, Beograd)
Upravni postupak i upravni spor iz ugla sudske prakse

* Funkcionisanje i pravci razvoja upravnog sudstva u Republici Srbiji
- Jelena Ivanović, predsednik Upravnog suda

* E-uprave i E-sud (stanje i pravci razvoje)
- Stevo Đuranović, sudija Upravnog suda

* Primena načela zakonitosti i predvidivosti u upravnom postupku
- Vesna Čogurić, sudija Upravnog suda

* Troškovi upravnog postupka i upravnog spora
- Mira Stević Kapus, sudija Upravnog suda

* Vanredna pravna sredstva u upravnom postupku
- Ruža Urošević, sudija Upravnog suda

* Primena Zakona o opštem upravnom postupku u postupcima inspekcijskog nadzora
- Zorica Kitanović, sudija Upravnog suda

* Pravo pravnih sledbenika na vraćanje oduzete imovine i obeštećenje
- Dušanka Marjanović, sudija Upravnog suda u penziji

* Poništavanje rešenja o izuzimanju gradskog građevinskog zemljišta
- Ruža Urošević, sudija Upravnog suda

* Zaštita podataka o ličnosti
- Sandra Paunović, sudija Upravnog suda                                                                 

* Materijalno-pravni aspekti prava na azil u Republici Srbiji
- Dr Vesna Bilbija, viši savetnik u Upravnom sudu                                     

* Povreda prava na suđenje u razumnom roku u upravnom sporu
- Gordana Bogdanović, sudija Upravnog suda

* Prikaz Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara
- Snežana Petrović, savetnik Upravnog suda       

* Sudska praksa u primeni novog ZUP-a
- Stevo Đuranović, sudija Upravnog suda

Plan rada za savetovanje "Problemi u sadržini radnopravnih propisa i njihovoj primeni "

Savetovanje traje od 8. do 10. maja, počinje svakog dana od 10.30 h u hotelu Tulip Inn Putnik, Beograd.

Besplatna kafe pauza

Svi učesnici savetovanja dobijaju sertifikat

Plan rada za savetovanje "Upravni postupak i upravni spor iz ugla sudske prakse "

Savetovanje traje od 20. do 22. maja, počinje svakog dana od 10.00 h u hotelu Tulip Inn Putnik, Beograd.

CENOVNIK:
Cena kotizacije za jedno savetovanje iznosi
26.000,00 + PDV (220 €/ 429 KM).
Za prisustvovanje većeg broja učesnika (više od dva)
iz jedne ustanove/preduzeća odobravamo popust 10%.
Pretplatnicima časopisa odobravamo popust 20% po broju pretplata.

Mesto održavanja

Hotel Tulip Inn Putnik
Palmira Toljatija 9, Beograd

Zainteresovani za smeštaj u hotelu Tulip Inn Putnik, Beograd,
potrebno je da kontaktiraju hotel na telefone: 011/2259-812/813 ili mejl reservations@tulipinnputnikbelgrade.com,
s pozivom na učešće na našem savetovanju radi ostvarivanja posebnog popusta.

X

Zaboravili ste lozinku?

Pridružite nam se

Promeni lozinku
Unesite adresu vaše elektronske pošte. Tamo ćemo vam poslati novu lozinku.