Tag Archives for " ostava "

Ugostiteljska ostava

SUDSKA PRAKSA BOSNE I HERCEGOVINE

Ugostiteljska ostava

Osporenom odlukom nije povrijeđeno apelantovo pravo na pravično suđenje iz člana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. stav 1. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, s obzirom na to da se primjena odredbe člana 724. stav 3. Zakona o obligacionim odnosima, u kontekstu ostalih relevantnih zakonskih odredaba, ne ukazuje proizvoljnom.