Sudbina protivtužbe i neodazivanje uredno pozvanog tuženog

PROCESNO PRAVO

Sudbina protivtužbe i neodazivanje uredno pozvanog tuženog

U situaciji kada na ročište pristupi samo punomoćnik tužioca, a ne i tuženi koji je uredno pozvan za ovo ročište, prvostepeni sud može samo da održi raspravu sa prisutnom strankom, ali ne i da utvrdi povlačenje protivtužbe tuženog.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)