Stručni savet Javnobeležničke komore Srbije

STRUČNI SAVET JAVNOBELEŽNIČKE KOMORE SRBIJE

Pitanja i odgovori

Da li se može overiti založna izjava na osnovu koje bi se uspostavila izvršna vansudska hipoteka na linijskom vodu telekomunikacione mreže u privatnoj svojini?

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)