Stručni savet Javnobeležničke komore Srbije

STRUČNI SAVET JAVNOBELEŽNIČKE KOMORE SRBIJE

Pitanja i odgovori

Da li je javni beležnik koji je solemnizovao ugovor o prometu nepokretnosti u kojem su ugovorne strane privredna društva dužan da overen prepis tog ugovora odmah dostavi nadležnom sudu imajući u vidu to da se u praksi dešava da ti akti obuhvataju veoma obimnu dokumentaciju, koja sadrži i preko hiljadu nepokretnosti, kao i kaznene odredbe iz člana 15. Zakona o prometu nepokretnosti („Službeni glasnik RS”, br. 93/14, 121/14 i 6/15)?

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)