Stručni savet Javnobeležničke komore Srbije

STRUČNI SAVET JAVNOBELEŽNIČKE KOMORE SRBIJE

Pitanja i odgovori

Da li svojstvo zastupnika pravnog lica može da se utvrdi uvidom na internet strani APR-a, odnosno da li javni beležnik može da overi izvod sa internet-strane APR-a?

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)