Stručni savet Javnobeležničke komore Srbije

STRUČNI SAVET JAVNOBELEŽNIČKE KOMORE SRBIJE

Pitanja i odgovori

Da li vršilac dužnosti javnog beležnika može da sačini i potpiše zapisnik sa skupštine akcionarskog društva ako sednici te skupštine nije prisustvovao on, već javni beležnik čiju dužnost vrši?

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)