Stambeni odnosi

SUDSKA PRAKSA BOSNE I HERCEGOVINE

Stambeni odnosi

Oba redovna suda su faktički odbila apelantov tužbeni zahtjev iz više osnova, a pri tome ni za jedan od njih nisu dali jasno i logično obrazloženje. U konačnici je ostalo nejasno iz kojih razloga je zapravo odbijen apelantov tužbeni zahtjev – da li zato što apelant nije bio član porodičnog domaćinstva njegovog djeda i bake u smislu člana 6. Zakona o stambenim odnosima i dosljedno tome da li je s obzirom na stepen srodstva bitna samo zajednica života ili se traži ekonomska zajednica od 10 godina ili zato što apelant nema pravni interes za utvrđenje ili zato što nije bespravni korisnik predmetnog stana u smislu člana 30. Zakona o stambenim odnosima ili zato što tužena nije pasivno legitimisana.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)