Sadržaj glasačkog listića

UPRAVNO PRAVO

Sadržaj glasačkog listića

Glasački listić, pored ostalog, obavezno sadrži i nazive izbornih lista, prema redosledu utvrđenom na zbirnoj listi, sa ličnim imenom prvog kandidata sa liste.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)