Prinudna naplata kazne za učinjeni prekršaj

PREKRŠAJNO PRAVO

Prinudna naplata kazne za učinjeni prekršaj

U slučaju da nije moguće izvršiti prinudnu naplatu na drugi način, sud može doneti rešenje da se prinudna naplata sprovede na pokretnim ili nepokretnim stvarima kažnjenog fizičkog lica, preduzetnika ili odgovornog lica, a za prinudnu naplatu nadležan je sud u skladu sa odredbama kojima se uređuje izvršenje i obezbeđenje.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)