Prikazivanje, pribavljanje i posedovanjepornografskog materijala i iskorišćavanje maloletnog lica za pornografiju

POSEBNI ZAKONI

Zakon o posebnim merama za sprečavanje vršenja krivičnih dela protiv polne slobode prema maloletnim licima

Prikazivanje, pribavljanje i posedovanje pornografskog materijala i iskorišćavanje maloletnog lica za pornografiju

Zakon o posebnim merama za sprečavanje vršenja krivičnih dela protiv polne slobode prema maloletnim licima primenjuje se i na učinioce koji su prema maloletnim licima izvršili, između ostalog, i krivično delo prikazivanje, pribavljanje i posedovanje pornografskog materijala i iskorišćavanje maloletnog lica za pornografiju.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)