Presuda u slučaju Apostu protiv Rumunije

EVROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA

Presuda u slučaju Apostu protiv Rumunije

(Predstavka br. 22765/12) 3. februar 2015.

1. Osnovne činjenice
Podnosilac predstavke Sorin Apostu državljanin je Rumunije. Odeljenje za borbu protiv korupcije javnog tužilaštva (u daljem tekstu: DNA) povelo je krivičnu istragu protiv podnosioca predstavke, njegove supruge i trojice biznismena pod sumnjom da je on sa saučesnicima izvršio više dela korupcije dok je bio gradonačelnik mesta Kluž Napoka.
Tužilac je dobio ovlašćenje za presretanje telefonskih razgovora podnosioca predstavke i transkripti tih razgovora su prihvaćeni kao dokazni materijal. U novembru 2011. godine iz DNA je naređeno da se izvrši pretres kuće i kancelarije podnosioca predstavke. Podnosilac predstavke je odveden u sedište DNA u Klužu na osnovu naloga da se pojavi pred istražnim organom i tužilac je tada naložio da on bude zadržan u pritvoru.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)