Presuda koja označava prekretnicu u slučajevima porodičnog nasilja – Presuda Veća u slučaju Opuz protiv Turske

EVROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA

Presuda koja označava prekretnicu u slučajevima porodičnog nasilja

Presuda Veća u slučaju

Opuz protiv Turske1)

(Predstavka br. 33401/02)
9. jun 2009.

1. Osnovne činjenice
Podnositeljka predstavke Nahide Opuz turska je državljanka koja je rođena 1972. godine i živi u Turskoj. Gđa Opuz je 1990. godine počela da živi sa H. O. inače sinom supruga svoje majke. Gđa Opuz i H. O. venčali su se u novembru 1995. godine i izrodili su troje dece – 1993, 1994. i 1996. Od samog početka svoje veze imali su ozbiljne svađe a sada su razvedeni.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)